NAPP Projektbeskrivning (på svenska)

NAPP är en databas innehållande kompletta digitaliserade folkräkningar från Kanada (1881), Storbritannien (1881), Norge (1801, 1865, 1900), Sverige (1900), USA (1880) och Island (1801, 1901). Dessa data har först nyligen blivit tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De nio folkräkningarna utgör tillsammans den viktigaste källan till kvantitativ information om befolkningen i det nordatlantiska området mot slutet av 1800-talet. Databasen innehåller också urval ur folkräkningar från Kanada (1852, 1871, 1891, 1901), Storbritannien (1851), den tyska staten Mecklenburg-Schwerin (1819), Norge (1875) och USA (1850, 1860, 1870, 1900, 1910). Dessa urval möjliggör jämförelser över tid.

NAPP databasen har gjort det möjligt att länka personer mellan folkräkningsår, vilket möjliggör longitudinell analys. NAPP innehåller urval från USA som länkar den kompletta folkräkningen 1880 till sju andra folkräkningsår. För Norge finns det sex länkade urval som länkar män och gifta par mellan folkräkningarna 1865, 1875 och 1900.

För att möjliggöra jämförande analys mellan länderna så har deltagarna i NAPP harmoniserat datastruktur, kodning och dokumentation för de olika folkräkningarna. NAPP definierar standardiserade koder, lika för alla ingående folkräkningar, och presenterar relevant dokumentation i en sammanhängande form för att underlätta analys av social och ekonomisk förändring. Informationen i NAPP är kompatibel med de existerande IPUMS-urvalen ur folkräkningar från USA.

North Atlantic Population Project (NAPP) är initierat av Minnesota Population Center (MPC) vid Universitetet i Minnesota och bedrivs i samarbete med flera internationella partners: Universitetet i Ottawa, Universitetet i Montréal, Universitetet i Essex, Islands statistiska centralbyrå, Islands Universitet, Riksarkivet i Sverige, Stockholms stadsarkiv, Umeå Universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsö, Riksarkivet i Norge, Max Plank institutet för demografisk forskning (MPIDR) i Rostock och delstatsarkivet (landeshauptarchiv) i Schwerin. I NAPP finns grunden för ett långsiktigt samarbetsprojekt syftande till att rekonstruera befolkningen i länderna runt nordatlanten från mitten av 1800-talet fram till i dag.