NAPP prosjektbeskrivelse (på norsk)

NAPP er en maskinlesbar database av fullstendige folketellinger på individnivå fra Canada (1881), Storbritannia (1881), Island (1801, 1901), Sverige (1900), Norge (1801, 1865, 1900) og USA (1880). Disse dataene har etter avskrift og koding nylig blitt gjort tilgjengelig for samfunnsfagsforskning. De ni folketellingene samlet utgjør vår rikeste kilde til kvantitativ informasjon om befolkningen i det nordatlantiske området mot slutten av det nittende århundre. Utvalg fra folketellingsdata er også tilgjengelige fra fra Canada (1852, 1871, 1891, 1901), Storbritannia (1851), Mecklenburg-Schwerin i Tyskland (1819), Norge (1875), og USA (1850, 1860, 1870, 1900, 1910), med støtte for sammenligninger over tid.

NAPP databasen har gjort det mulig å lenke navngitte individer fra folketellingsår til folketellingsår for longitudinell analyse. NAPP inkluderer utvalg fra USA som lenker 1880-tellinga på individnivå til syv andre folketellingsår, og seks lenkede utvalg for Norge som lenker menn og par mellom 1865, 1875 og 1900-tellingene.

For å muliggjøre en komparativ analyse av menneskelig atferd i disse landene, har samarbeidspartnerne i NAPP harmonisert postutformingen, kodingssystemene og dokumentasjonen til de forskjellige folketellingene. NAPP angir ensartede koder på tvers av alle folketellingene og bringer relevant dokumentasjon inn i en sammenhengende form for å forenkle analysen av sosial og økonomisk forandring. NAPP dataene er forenlig med de eksisterende IPUMS utvalg fra amerikanske folketellinger.

NAPP er et samarbeidsprosjekt ledet av Minnesota Population Center ved Universitetet i Minnesota, sammen med flere internasjonale partnere: Universitetet i Ottawa, Universitetet i Montréal, Universitetet i Essex, Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Island, Sveriges Riksarkiv, Stockholms stadsarkiv, Umeå Universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Riksarkivet i Oslo, Max Planck Institutt for demografisk forskning, Universitetet i Rostock og Statsarkivet i Schwerin, og er grunnlaget for et langsiktig samarbeidsforetak for å rekonstituere befolkningen i denne regionen fra midten av det nittende århundre og fram til i dag.